رستوران در اصفهان,رستوران وی آی پی اصفهان,رستوران ویژه اصفهان,رستوران سلف سرویس در اصفهان

         03136550401 

 


 

اصفهان، سیتی سنتر ، طبقه همکف ، ورودی 8

رستوران در اصفهان

ماهی ماهی شیر شکم پر فقط در رستوران وی آی پی اصفهان.

Scroll to top